C.V. de Brikkelbekkesch

Wie is carnavalsvereniging de Brikkebekkesch?

Met name de ondernemers en een aantal enthousiasten uit ‘oud – Brunssum’ was het een doorn in het oog dat er in dit gedeelte van Brunssum in die jaren weinig activiteiten waren.

Nadenkend over deze problematiek kwamen de heren van Leeuwen en Renckensen dhr. Savelberg, allen reeds overleden, op een dag in november 1953 tot de conclusie dat overgegaan moest worden tot de oprichting van een carnavalsvereniging. Wat uiteindelijk op zaterdag 31 januari 1954 resulteerde in de oprichting van carnavalsvereniging de Brikkebekkesch.

Tijdens de lunch pauze bedacht de reeds overleden mevrouw Annie Savelberg – Dioncré de naam
Met deze naam smeedde zij een ijzersterke band tussen het heden en de tijd dat het ambacht het maatschappelijke en sociale leven in deze regio volledig in haar greep had. Mede zich rekenschap gevend van de oorsprong van Brunssum en het feit dat vele Brunssummers buiten de gemeente grenzen moesten gaan om de kost te verdienen als steenbakkers (brikkebekkers) van ± 1870 tot 1910.

C.V. de Brikkebekkesch heeft sinds de oprichting in 1954 een unieke prestatie geleverd door ieder jaar een prins, prinsenpaar of dreigestirn en zelfs 3 prinsessen te proclameren.

Vanaf 1954 maakt de vereniging ook deel uit van de Karnavalsroad Broenssem, een overkoepelend orgaan bestaande uit 4 verenigingen die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor een goede organisatie en verloop van het carnavalsgebeuren in Brunssum.

Op 9 juni 1972 werd C.V. de Brikkebekkesch koninklijk goedgekeurd.

Tevens werd vanaf het prille begin van C.V. de Brikkebekkesch door de vereniging de jeugdcarnaval in het leven geroepen welke in 1980 werd overgedragen aan het huidige Kinder Optocht Kommitee in Brunssum.

Door de jaren heen werden door C.V. de Brikkebekkesch diverse Euregionale verbroederingsactiviteiten georganiseerd, waardoor tot op heden nog steeds internationale contacten bestaan. Het laatste treffen vond plaats ter gelegenheid van het 55 jarig *(5×11) bestaan van C.V. de Brikkebekkesch. Dit hoogtepunt werd met medewerking van vele buitenlandse verenigingen gevierd.

De vereniging bestaat momenteel uit 45 leden, waaronder, een beschermheer, te weten
Dhr. G. Janssen oud wethouder en ere burger van de gemeente Brunssum, 8 ere leden waaronder de oud Burgemeester van de gemeente Brunssum, Dhr. C. Brocken, en een grote groep steunende leden.

Enkele hoogtepunten uit onze geschiedenis

Opgericht op zaterdag 31 januari 1954.

In 1954 zwaaide Jan Lanslots als eerste Prins de scepter over het Brikkebekkesch-rijk.

In 1958 mocht Jacob Vrolings als eerste Stadsprins namens de Brikkebekkesch de scepter over heel Brunssum zwaaien.

De zeventiger jaren kenmerkten zich door de organisatie van een aantal grootse verbroederingsfeesten, waarbij zelfs de TV aanwezig was!

In de tachtiger jaren streken de Brikkebekkesch neer in hun huidige residentie Café Zaal de Kroeg aan de Schinvelderstraat 3 te Brunssum.

In de negentiger jaren, zelfs tot heden hebben de Brikkebekkesch een bijzondere naam gevestigd als voortreffelijke wagenbouwers.

In 2001 aanvaardde Wethouder Goof Janssen het beschermheerschap van de vereniging.

De Brikkebekkesch proclameerden in januari 2002 met John Beckers haar 11e Stadsprins als John I in het eerste officiele driegestirn van de Brikkebekkesch.

In 2006 werd het 1e Stadsprinsenpaar van de Brikkebekkesch uitgeroepen als Peter I & Wies I.

Door de jaren heen zijn er een aantal ludieke acties aan het Brikkenbrein ontsproten.
Zo werd onder andere op bijzondere wijze aandacht besteed aan:

 Het behoud van de wijk Rozengaard, een stukje oud – Brunssum
 De bedreiging van het vijverpark, door het bottelen van vijverwater
 De nagedachtenis van Pastoor Moonen.
 Het in ere herstellen van de oude markt
 Het standbeeld van een Brikkebekker op de oude markt