Optocht

De optocht

De carnavalsoptocht in Brunssum is uniek en staat garant voor een bont en kleurrijk spektakel. Jaarlijks doet de optocht vele inwoners van Brunssum op carnavalsmaandag, ook bekend onder de naam“Rosenmonntag’, versteld staan. Maar ook veel mensen van buiten de Gemeente komen naar Brunssum en bezoeken onze Parelstad om de optocht te bekijken. En dat niet zonder reden.

Onze optocht wordt namelijk gezien als één van de mooiste van Zuid-Limburg. Een optocht die gezien mag worden. Een optocht die kwalitatief op hoog niveau staat en die een groot aantal deelnemers kent. Brunssum kan daar terecht trots op zijn en ook de organisatie is daar trots op. Het toont eens te meer aan dat Brunssum je laat genieten; …dat er in onze gemeente mooie dingen gebeuren.
Maar de organisatie en Brunssum kunnen de mensen langs de kant niet laten genieten, zonder al die deelnemers, die kosten noch moeite sparen om met een geweldige creatie voor de dag te komen. Het zijn de deelnemers die onze optocht vorm geven en haar de identiteit verlenen die in de wijde omtrek tot de verbeelding spreekt. En wat te denken van de harmonieën, fanfares en sjpaskapellen, die zorgen voor de muzikale aankleding van de optocht?

Kortom de deelnemers maken de optocht tot dat wat hij nu is. En we zijn groeiende en we hopen dat deze tendens zich ook de komende jaren doorzet, meer deelnemers, meer bezoekers om onze optocht nog beter te maken dan hij al is.

Als optochtcommissie gaan we hiervoor en zetten we ons daarvoor in. Samen met iedereen die het carnaval in Brunssum een warm hart toedraagt.
Wij roepen iedereen dan ook op: doe mee als deelnemer of help ons als vrijwilliger bij de organisatie op carnavalsmaandag. Heeft u suggesties, ideeën, opmerkingen? Laat het ons weten, via optocht@karnavalsroadbroenssem.nl! Het samenspel van organisatie, deelnemers en publiek bepaalt het succes. Gezamenlijk kunnen we de optocht behouden, verbeteren en uitdragen.

Ik sluit, namens de optochtcommissie, af met de bekende carnavalistische groet

Vasteloavend Alaaf

Optocht Broenssem Alaaf

Op ons allemaal Alaaf

Brunssum, voorjaar 2009

Ron Logister.
Voorzitter Optochtcommissie Karnavalsroad Broenssem.

Klik HIER voor het optochtreglement van 2020

Aanwijzingsbesluit Hinderlijk Drankgebruik