UncategorizedCorona-crisis en carnaval in Brunssum 2020 – 2021

21 juni 2020by ictlimburg
https://karnavalsroadbroenssem.nl/wp-content/uploads/2018/10/logo.jpg

20200620 – Persbericht KRB Seizoen 2020-2021

Corona-crisis en carnaval in Brunssum 2020-2021

Geen Stadsprins en geen Parelordedrager

De Corona-crisis is nog lang niet overwonnen, maar heeft wel al diepe sporen getrokken en zal ook nog diepe sporen gaan trekken. We kennen de regels op dit moment en hebben beelden van de nabije toekomst. Op basis van wat de verwachtingen zijn en de informatie die wel al wordt gedeeld. Maar het blijft allemaal met onzekerheid omgeven. En daarin hebben we toch verstandige keuzes moeten maken.

Wat we kunnen stellen is dat deze crisis zijn schaduw vooruit werpt op het komende carnavalsseizoen. Het komende seizoen zal per definitie anders worden dan we gewend waren. Hoe gaan we daar mee om? Op basis van een aantal zaken, zijn er keuzes gemaakt.

Afwegingen.

Met stip op één staat de gezondheid. Belangrijk is dat we deze voor iedereen kunnen garanderen. En dat wordt lastig. Het virus zal niet weg zijn, een vaccin of medicijn staat ondanks vele onderzoeken nog niet in de startblokken. En als er een vaccin is, zal het maanden duren voordat iedereen die dit wil ook is gevaccineerd en dus het risico voor de gezondheid is geminimaliseerd.

Maar ook de sfeer. Carnaval is een gezelligheidsfeest. Op 1,5 meter afstand met vele beperkingen niet te organiseren. Het ontbreek dan aan spontaniteit, warmte en gezelligheid.

En kun je daarbinnen Prinsen een waardig seizoen bieden? Met de vele afgelastingen die er al zijn en nog komen en de beperkingen die er zeker nog zullen zijn? De beperkte publieke toestroom die mogelijk is? Het ontbreken van de typische carnavalssfeer, bij iedere handeling denkend aan de gezondheid? Dit is vrijwel onmogelijk.

De overheid is in de lead om eventuele versoepelingen vorm te geven. Voor evenementen geldt vooralsnog dat rond 1 september 2020 wordt bezien wat mogelijk is na die datum. Met de maximaal 100 personen die nu aanwezig mogen zijn, kunnen proclamaties, recepties en andere activiteiten slechts in zeer beperkte mate worden georganiseerd. En wat gebeurt er na 1 september 2020? In Duitsland is recent het verbod op grote(re) evenementen verlengd tot eind oktober. Maar ook weer zonder perspectief voor de rest van het jaar. Kun je dan in november een proclamatie organiseren? Wij denken van niet en verwachten ook dat pas in 2021 langzaam sprake zal zijn van opschaling in evenementen.

Daarnaast zijn er ook de financiële risico’s en de voortbestaanrisico’s voor organisaties en verenigingen. Die zijn er altijd, maar zijn normaliter goed in te schatten. En we willen geen onverantwoorde risico’s met als gevolg dat carnaval in Brunssum in het post-Corona-tijdperk niet meer mogelijk is.

Besluitvorming

Besloten is om in het seizoen 2020-2021 geen Stadsprins te proclameren, geen Stadsprinsenreceptie te hebben en geen Parelorde uit te reiken. Ook C.V. de Klotsköp zal komend seizoen geen Prins proclameren en dus ook geen receptie organiseren.

Het seizoen 2020-2021 zal worden doorgeschoven naar het seizoen 2021-2022. Dan zal de gezamenlijke Stadsprins worden geproclameerd en het jaar erna wordt de reguliere cyclus weer opgepakt, met in het seizoen 2022-2023 de volgende Stadsprins van C.V. de Brikkebekkesch.

Alternatieven

Nagedacht zal gaan worden op welke wijze er toch samen accenten kunnen worden gezet om in het seizoen 2020-2021 toch carnavalistische accenten te zetten, binnen de beperkte mogelijkheden. Daarover is nu nog geen duidelijkheid. Zodra dat het geval is zullen wij een tweede Informatie Communiqué daaraan wijden. Daarbij wordt ook gekeken naar eventuele alternatieven voor de Sleuteloverdracht en de Optocht.

Tot slot

Laten we vooropstellen dat deze boodschap en deze besluitvorming iedere carnavalist diep raakt en dat dit absoluut geen leuke mededeling is. Maar de gezondheid en het kunnen bieden van een goed en mooi seizoen aan Prinsen en Vasteloavesvierders wegen zwaar en geven helaas geen andere mogelijkheid.

Carnaval zal altijd gevierd worden, ieder jaar. De 3 dolle dagen vallen gewoon in het weekend voor Aswoensdag, ook in 2021. Dat is vanuit de historie een vast gegeven, voorafgaand aan de start van de 40-daagse vastentijd. Komend seizoen viert iedereen het op zijn eigen manier, binnen de mogelijkheden die de Corona-crisis straks biedt op een verantwoorde wijze.