UncategorizedPersbericht

9 november 2021by ictlimburg
https://karnavalsroadbroenssem.nl/wp-content/uploads/2018/10/logo.jpg

Karnaval Brunssum – Streep door activiteiten november en december 2021

Ontwikkelingen richting 2022 worden gevolgd, mogelijkheden bekeken

Op maandag 8 november 2021 hebben de voorzitters van alle Brunssumse Carnavalsverenigingen

(C.V. de Brikkebekkesch, C.V. de Burcht, C.V. Chalet, Kinjer Optoch Kommitee, C.V. Kirkstroatnarren, C.V. de Klotsköp, C.V. de Koelköp, C.V. De Streupers en de Karnavalsroad Broenssem) in onderling en unaniem overleg besloten dat de carnavalsactiviteiten voor november en december 2021 compleet worden geschrapt.

Dat betekent dat de proclamatie van de Stadsprins op zondag 14 november 2021 en de Proclamatie van de Stadsjeugdprins op zondag 28 november 2021 geen doorgang zullen vinden. Dit geldt daarnaast voor de proclamatie van C.V. de Burcht op 19 november 2021, de proclamatie van C.V. de Klotsköp op 20 november 2021 en de jubilarissenreceptie van C.V. De Streupers op 26 november 2021.

Het is maatschappelijk onverantwoord om op dit moment dit soort evenementen doorgang te laten vinden. De oplopende besmettingen en de druk op de zorg nemen zorgwekkende vormen aan. En het einde is nog niet in zicht. Onze evenementen zijn potentiële besmettingsbronnen en wij willen, met pijn in ons carnavalshart, niet bijdragen aan verdere verspreiding van het Coronavirus. De gezondheid is en blijft met stip nummer één.

Zetten we een streep door het gehele seizoen 2021-2022? Nog niet! We onderzoeken de mogelijkheden die er zijn om in januari 2022 alsnog de proclamaties doorgang te kunnen laten vinden. Planningstechnisch zal dat in onderling overleg zeker kunnen. Maar of het ook haalbaar gaat zijn, is afhankelijk van de ontwikkelingen van de Coronapandemie. We willen de Brunssumse Carnavalisten graag een mooi vasteloavesseizoen aanbieden, maar dan wel zonder gevaar voor onze gezamenlijke gezondheid.

Uiteraard zal iedereen mogelijk een verschillende mening hebben over dit besluit. Dat respecteren we. We vertrouwen er echter ook op dat er begrip is voor dit besluit. Het zijn geen gemakkelijke keuzes en geen leuke tijden.

De verenigingen en de Karnavalsroad Broenssem zitten achter de schermen niet stil. Gezamenlijk wordt bekeken hoe we deze situatie kunnen keren en samen op een moment dat het weer veilig kan een mooie carnaval kunnen bieden. Daarover informeren we zodra er meer bekend is.

Zijn er vragen naar aanleiding van dit persbericht? Neem contact op via het secretariaat van de Karnavalsroad Broenssem, secretaris@karnavalsroadbroenssem.nl. Het bestuur Karnavalsroad Broenssem zal dan graag ingaan op vragen en een extra telefonische toelichting geven.

Voor nu: let op de regels en elkaar en blijf vooral gezond!