UncategorizedPersbericht vasteloavend 2022

27 december 2021by ictlimburg
https://karnavalsroadbroenssem.nl/wp-content/uploads/2018/10/logo.jpg

Karnaval Brunssum – Geen Stadsprins en Stadsjeugdprins 2022

Geen kinder- en geen grote optocht; alternatieve activiteiten worden verkend

Op woensdag 22 december 2021 hebben de voorzitters van alle Brunssumse Carnavalsverenigingen

(C.V. de Brikkebekkesch, C.V. de Burcht, C.V. Chalet, Kinjer Optoch Kommitee, C.V. Kirkstroatnarren,

C.V. de Klotsköp, C.V. de Koelköp, C.V. De Streupers, de Karnavalsroad Broenssem en de nieuw opgerichte Stichting Evenementen Limburg voor de optochten) in onderling en unaniem overleg besloten dat het seizoen 2021-2022 ook in januari en februari 2022 niet het gewenste vervolg kan krijgen.

Dat betekent concreet het volgende: ook in 2022 zal er geen Stads(jeugd)prins worden geproclameerd, zal er geen Parelorde worden uitgereikt en komen de kinder- en grote optocht te vervallen. Ook vele andere proclamaties en activiteiten, zoals de proclamatie van C.V. de Klotsköp en het Buuttefestival van C.V. De Streupers, zullen niet doorgaan. In een enkel geval wordt de januarimaand en de ontwikkelingen daarin toch nog afgewacht.

Als verenigingen nemen we hierin onze gezamenlijke maatschappelijke verantwoordelijkheid. We zitten midden in een lockdown die minimaal tot en met 14 januari 2022 duurt en weten niet hoe zich dat verder ontwikkeld; activiteiten plannen is echter met wat we wel weten vrijwel onmogelijk. Daarnaast spelen natuurlijk ook de ontwikkelingen om ons heen: veel verenigingen en plaatsen gingen ons al voor met afgelastingen, er is een nieuwe variant met nieuwe zorgen. En dan is de besluitvorming alleen maar logisch. De druk op de zorg blijft zorgwekkend. En het einde is nog niet in zicht. Onze evenementen zijn potentiële besmettingsbronnen en wij willen, met pijn in ons carnavalshart, niet bijdragen aan verdere verspreiding van het Coronavirus. We kunnen het niet vaak genoeg herhalen: de gezondheid is en blijft met stip nummer één. Dat hebben we al eerder in onze persberichten aangegeven en dat blijft ook het uitgangspunt.

Hoe nu verder?

De verenigingen en de Karnavalsroad Broenssem zitten niet stil. We zijn in verschillende richtingen aan het denken hoe we alsnog iets kunnen organiseren. Online activiteiten rondom carnaval bijvoorbeeld; maar we denken ook aan activiteiten buiten het reguliere seizoen. Carnaval is seizoensgebonden van 11 november tot de eerste zondag van de Advent en van 1 januari tot Aswoensdag. Dat is niet zo maar te verplaatsen naar de zomermaanden, dat doet geen recht aan tradities en beleving. Maar dat neemt niet weg dat we buiten het seizoen activiteiten kunnen organiseren. Afhankelijk van de ontwikkelingen van de pandemie wordt gedacht aan april 2022 met een voorjaarsactiviteit en in september 2022 met een najaarsactiviteit. De proclamatie van de Stadsprins is gepland op zondag 13 november 2022 en het nieuwe Parelbal op 13 januari 2023.

Uiteraard zal iedereen mogelijk een verschillende mening hebben over dit besluit. Dat respecteren we. We vertrouwen er echter ook op dat er begrip is voor dit besluit. Het zijn geen gemakkelijke en geen leuke tijden.

Zijn er vragen naar aanleiding van dit persbericht? Neem contact op via het secretariaat van de Karnavalsroad Broenssem, secretaris@karnavalsroadbroenssem.nl. Het bestuur Karnavalsroad Broenssem zal dan graag ingaan op vragen en een extra telefonische toelichting geven.

Voor nu: let op de regels en elkaar en blijf vooral gezond!